Praha diskutovala o protidrogové politice na lokální úrovni

Plakáty ke stažení.

Praha diskutovala o protidrogové politice na lokální úrovni

Konference Městská a lokální protidrogová politika v éře globalizace konala ve dnech 30. září - 2. října 2010 v Praze. Sobotní závěr konference byl otevřen široké veřejnosti, pod názvem Pražské drogové fórum XXL. Veřejnost tak dostala jedinečnou příležitost diskutovat o protidrogové politice města, za přítomnosti mezinárodně uznávaných odborníků. Akce byla propagována plakáty na městských re..

Městská drogová politika - hledání konsensu mezi veřejným zdravím a pořádkem v Praze

TISKOVÁ ZPRÁVA, PRAHA – 30. září 2010; Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace“ upozorní na obtížnou roli protidrogové politiky na úrovni měst a regionů, které v reakci na výkyvy veřejného mínění a hospodářskou krizi stále častěji zvažují plány řešit problematiku drog jejím odsunem na periferie měst i městských rozpočtů.

Městská drogová politika - hledání konsensu mezi veřejným zdravím a pořádkem v Praze

„Úloha měst, obcí a místních samospráv v boji proti důsledkům užívání návykových látek je nezpochybnitelná. Neexistuje jediná funkční protidrogová politika země, která by neměla jasné promítnutí do lokálních protidrogových strategií či programů. V Praze investujeme významné zdroje do primární protidrogové prevence, ale také se snažíme vyhledávat návykovými látkami ohrožené jedince ve společno..

Na konferenci také zaznělo ...

(English, česky);

Na konferenci také zaznělo ...

Samuel Friedman, National Drug Research Institute, U.S. Samuel Friedman, výzkumník, Národní centrum drogového výzkumu, USA „I would recommend to all the policemen, state attorneys and judges who are sending drug users to prison that they spend there at least a week or two as a mandatory part of their jobs.“ „Všem státním zástupcům, soudcům a politikům, kteří posílají za užívání drog..

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít

MUDr. Pavel Bém, přivítání pro účastníky konference Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace.

Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít

„Pouze ti, kteří se odváží jít příliš daleko, mohou přijít na to, jak daleko se dá jít.“ Jak jinak bychom mohli s odstupem několika dekád postupovat při hodnocení našeho úsilí o zavádění rozumných a především z hlediska parametrického posouzení „výkon/cena“ efektivních strategií a programů pro řešení problémů spojených s užíváním psychoaktivních látek? Slova amerického básníka a dramatika Tho..

Městská drogová politika nemá být bojištěm

Tisková zpráva, Praha - 26. června 2010; Mezinárodní den proti zneužívání drog a nelegálnímu obchodu s drogami má připomínat cíl společnosti bez drog, který si OSN stanovila a který je vyjádřen také v mezinárodních úmluvách vymezujících mantinely pro drogovou politiku, a to i na místní úrovni.

Městská drogová politika nemá být bojištěm

Konference Městská drogová politika v éře globalizace otevírá pragmatický dialog mezi tvůrci drogové politiky na úrovni evropských i mimoevropských měst, která si jsou vědoma, že užívání drog je součástí moderní urbanizované společnosti a jeho vytlačení na periferie měst a politických rozhodnutí bez výjimky přináší negativní společenské následky a značné náklady na jejich řešení. Konference sledu..