Praha, 30. září - 2. října 2010: konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace”

Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace” se konala v pod záštitou pražského primátora v prostorách perly české secese - Obecního domu.

Praha, 30. září - 2. října 2010: konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace”

Tématem konference byly nejnovější trendy v protidrogové politice a souvisejících intervencích na místní a regionální úrovni. Odborný program byl doplněn bohatým společenským programem. Cílem konference bylo soustředit na jedno místo zástupce tří klíčových skupin působících v protidrogové politice na místní a regionální úrovni - politiky a držitele rozhodovacích pravomocí, pracovníky služeb a inst..

Workshopy

Součástí programu konference byla řada workshopů.

Workshopy

Každý workshop vedli 2 experti z dané oblasti - zahraniční účastník s dlouhodobou a rozsáhlou zkušeností v dané oblasti a zkušený odborník z České republiky, který působí ve stejné oblasti. Workshopy byly vedeny formou skupinové diskuse a facilitovány experty za paralelního tlumočení čeština/angličtina. Témata workshopů a seminářů primární protidrogová prevence na úrovni měst a obcí, substitu..

Praha a městská protidrogová politika

Hlavní město Praha sehrává v české protidrogové politice mimořádnou úlohu. To je jen zčásti důsledkem faktu, že jako každá metropole je i Praha postižena drogovým problémem citelněji než zbytek země.

Praha a městská protidrogová politika

Hlavní město ČR se vyznačuje tradičně zvýšenou senzitivitou k tomuto problému, jež je vyjádřena dlouhodobou koncepční prací Magistrátu i městských částí a jejich protidrogových koordinátorů, a v posledním téměř desetiletí také nezanedbatelným objemem finančních prostředků, jež především Magistrát hlavního města Prahy (MHMP), ale i jeho městské části věnují pro primární, sekundární a terciární prev..

Obecní dům

Obecní dům v Praze je národní kulturní památkou. Budova patří mezi nejvýznamnější stavby ve stylu secese (art nouveau) v Praze. Je umístěna v centru Prahy, nedaleko Vltavy a Staroměstského náměstí.

Obecní dům

Obecní dům byl od počátku multifunkční budovou. Prostory jsou užívány pro pořádání konferencí a jednání, ale také pro pořádání koncertů, plesů a módních přehlídek. V letech 1994-1997 prošel Obecní dům rozsáhlou rekonstrukcí. Obecní dům je jednou z nejpozoruhodnějších staveb v Praze ve stylu secese, s rozsáhlou výzdobou, s využitím kvalitních materiálů a s vysokou kvalitou uměleckého zpracování...