Bannery a odkazy

Bannery ke stažení a odkazy na Portál hl. m. Prahy a další užitečné zdroje informací.

Bannery

Připojené soubory obsahují bannery ve formátu swf. Pro jejich přehrávání se doporučuje program Adobe Flash. Informace o publikování dokumentů Flash najdete například na stránkách adobe.com.

Odkazy

Praha.eu - portál hlavního města Prahy

Magistrát hl. m. Prahy - Informační server pražské radnice

Obecní dům - historie Obecního domu v Praze

Česká asociace adiktologů

SNN - Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP

Centrum adiktologie - pracoviště Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

drogy-info.cz - portál spravovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti, pracovištěm Úřadu vlády České republiky