Protidrogová politika na regionální úrovni v Ukrajině. Současná situace a vyhlídky.

Maksym Demchenko (Charitable Association Light of Hope, Ukraine). Poster.

Abstrakt pouze v angličtině.