Komunitní spolupráce jako možnost pro praxi místní drogové politiky

Jindřich Vobořil (národní protidrogový koordinátor ČR, ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky)

Příspěvek bude věnován praktickým zkušenostem s tvorbou protidrogové politiky v rámci konceptu komunitní spolupráce. Budou uvedeny různé pohledy a rozdíly - např. mezi velkými a menšími městy, v práci na uzavřené / otevřené drogové scéně, práci s různými cílovými skupinami.

Abstrakt je k dispozici v angličtině. Životopis J. Vobořila a informace o činnosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky jsou uvedeny na stránkách www.vlada.cz