Zdraví vězni – ještě zdravější veřejnost

Zaza Tsereteli (Prison Health Expert Group at the Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing, Estonsko)

Příspěvek bude věnován spolupráci v rámci "Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS)", kde spolupracuje 11 vlád, Evropská komise a 8 mezinárodních organizací. Jednou z oblastí spolupráce je vězeňství.

Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.