10 let harm reduction v moldavských věznicích: úspěchy a výzvy

Larisa Pintilei (NNO "Innovating Projects in Prisons", koordinátorka programů harm reduction v moldavských věznicích, Moldavská republika).

Harm reduction programy byly v Moldavské republice zaváděny již od r. 1999. Po deseti letech jsou hodnoceny jako úspěšné a účinné. Výměnný program ve věznicích přispívá ke snížení rizika přenosu HIV/AIDS a virových žloutenek.

Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.