Jak se daří institucím v oblasti vymáhání práva v Kyrgyzské republice

Ilimbek Sadykov (UNDP HIV Programme in Bishkek; Kyrgyzská republika).

Abstrakt je k dispozici pouze v angličtině.

I. Sadykov bude informovat o silných a slabých stránkách kyrgyzské protidrogové politiky a o jejím vývoji v poslední době. Uvede podrobněji příklad NNO Adilet (v kyrgyzštině "férovost, čestnost", která se zabývá mj. ochranou práv osob s HIV a právním poradenstvím. Adilet rovněž organizuje vzdělávání pro policisty a spolupracuje při tvorbě právních předpisů.