Snižování úmrtnosti, nemocnosti, kriminality a závislosti zrušením prohibice drog

Jack A. Cole (předseda sdružení “Policejní důstojníci proti prohibici,” USA)

Příspěvek přednese bývalý americký policista, nyní působící jako předseda sdružení Policejní důstojníci proti prohibici (LEAP), který nyní působí na Univerzitě v Massachusetts (v Bostonu, USA, v Ph.D. programu). Spoluautorem příspěvku je velitel Městské policie města Skuteč, ČR.  Sdružení LEAP zahrnuje cca 30 tis. členů v celkem 78 zemích světa; jsou mezi nimi policisté, soudci i státní žalobci. J. A. Cole sloužil 26 let v policii New Jersey, USA.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.