Harm reduction v kontextu dalších pilířů drogové politiky: jak vypadá budoucnost?

Jakub Černý (Sdružení Podané ruce).

Příspěvek se bude věnovat otázce, jak jsou služby Harm Reduction ovlivňovány ostatními subjekty politického nebo represivního charakteru. Autoři si nekladou za cíl prezentovat teoretickou studii, ale na praktických příkladech z poslední doby poukázat na možné zásahy do definice samotného smyslu a agendy Harm Reduction služeb. Ve svém příspěvku se tedy budou snažit přiblížit odlišný diskurz policejních a preventivních složek v případě kvalitativního testování extází. V tomto modelovém příkladu bude fokus věnován tomu, jak vůbec tyto diskurzy mohou fungovat vedle sebe (včetně příkladů ze zahraničí) a jestli je to při současném stavu věcí v ČR vůbec možné. V dalších příkladech se zaměříme také na možný průnik soukromých bezpečnostních složek do oblasti terénní práce a služeb Harm Reduction a na některé aspekty předvolebního boje, týkající se drogových služeb.Na závěr se pokusíme přiblížit možné alternativy vývoje včetně diskuse, o tom jak postupovat, aby služby HR neztratily svoji vlastní tvář a smysl.

Spoluautorem příspěvku je Roman Hloušek.

CV: J. Černý působí jako psycholog/terapeut v programu Drogové služby ve vězení ve Sdružení Podané ruce. Je absolventem bakalářského oboru Psychologie a Sociální práce a Sociální politika a magisterskho programu v oboru Psychologie; dále studuje v magisterském oboru Psychoterapeutická studie, vše na FSS MU v Brně. Absolvoval půlroční stáž na Fakultě psychologie na Universidade do Porto.