Uživatelé drog jako možní spojenci ve veřejném zdraví i ve veřejném prostoru

Samuel R. Friedman (člen správní rady Národních ústavů pro rozvoj a výzkum, USA).

Uživatelé drog jsou zodpovědnější a ochotnější ke spolurpáci, než se obvykle soudí. Budou popsány 4 příklady úspěšné spolupráce s uživateli drog v USA.

Abstrakt pouze v angličtině. CV v češtině.