Samuel R. Friedman, Ph.D.

Člen programového výboru.

Samuel R. Friedman je doktorem filozofických věd (Ph.D.) v sociologii. Pracuje jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum AIDS (Institute for AIDS Research) Národních ústavů pro rozvoj a výzkum (National Development and Research Institutes, Inc., U.S.A.) a jako ředitel interdisciplinárního týmu pro teoretickou syntézu v newyorském Centru pro problematiku užívání drog a výzkum HIV (Center for Drug Use and HIV Research), kde dříve působil rovněž jako ředitel týmu pro výzkumné metody. Dále externě vyučuje na katedře epidemiologie na Johns Hopkins University v Baltimoru (U.S.A.) a spolupracuje s Dalla Lana School of Public Health na Univerzitě v Torontu (Kanada).

Dr. Friedman je autorem cca 400 publikací na téma HIV, pohlavně přenosných nemocí, epidemiologie užívání drog a drogové prevence, jež zahrnují články v časopisech Nature, Science, Scientific American, the New England Journal of Medicine, JAMA, the American Journal of Epidemiology, and the American Journal of Public Health. Jeho nejnovějšími výzkumnými projekty jsou především

  • souhrnný přehled (časopis AIDS, 2006) výzkumných priorit v oblasti AIDS,
  • studie sociálních faktorů, sociálních sítí a HIV, sexuálně přenosných nemocí a dalších virových infekcí přenosných krví mezi mládeží a injekčními uživateli drog ve vysoce rizikových skupinách,
  • výzkum dopadů ekonomické a politické krize na riziko přenosu infekce HIV v Buenos Aires (2009-10),
  • studie dlouhodobých uživatelů drog, kteří nejsou infikováni HIV a žloutenkou typu C ( s výzkumnou  otázkou „co jim umožnilo zůstat neinfikováni?) – studie dosud probíhá,
  • studie socioekonomických a politických faktorů, podporujících šíření injekčního užívání drog a HIV epidemie, a studie efektivity opatření k prevenci šíření HIV ve velkoměstech U.S.A. (probíhá),
  • výzkum injekčních uživatelek drog, které mají sex se ženami s cílem zjistit, proč je u nich zvýšené riziko HIV a dalších infekcí (probíhá).

Působil v mnoha společných projektech v rámci „Multicentrické studie Světové zdravotnické organizace o HIV a drogách“ a byl vedoucím, supervizorem nebo konzultantem řady dalších studií v Argentině, Austrálii, Brazílii, Kanadě, Nizozemsku, Španělsku a dalších zemích.

Mezinárodně publikuje ve vědeckých i populárních časopisech na téma HIV, např. na téma válka a HIV, sociopolitické změny a HIV, organizace uživatelů drog (uživatelské skupiny) jako globální hráči proti HIV.

Je externím editorem pro sociální vědy v časopise International Journal of Drug Policy. Dále je nebo byl členem redakčních rad časopisů AIDS, JAIDS, AIDScience, a Web venture for the American Association for the Advancement of Science, AIDS Education and Prevention, The Drug and Alcohol Professional, a Harm Reduction Journal.

Získal mj. Mezinárodní Rollestonovu cenu (International Rolleston Award 2009), kterou uděluje Mezinárodní asociace pro harm reduction (International Harm Reduction Association), historicky první cenu americké Sociologické společnosti „Za celoživotní přínos v oboru sociologie HIV/AIDS“, a cenu „Za celoživotní přínos oboru“ od Asociace afroamerických sociologů (2005).