prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

Člen programového výboru.

Narozen 1966 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (1990). V r. 1996 se stal docentem pro obor lékařská chemie a biochemie a v r. 2001 v témže oboru profesorem.

Působí od r. 1990 na pražské 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a zároveň ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, od r. 1999 jako přednosta  Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a vedoucí Referenční laboratoře Ministerstva zdravotnictví pro klinickou biochemii.  Od r. 2005 je děkanem fakulty.

Jeho vědecká práce je zaměřena na problematiku oxidačního stresu, nových diagnostických metod a metabolismu alkoholu. V postgraduální výuce je školitelem v oboru biochemie a patobiochemie.

Je hlavním autorem 4 monografií, více než 150 odborných publikací  a přednesl více než 350 přednášek v ČR i v zahraničí. Je členem řady českých a mezinárodních odborných společností, např. člen České lékařské akademie, předseda České společnosti klinické biochemie, místopředseda Výkonného výboru FEBS (Mezinárodní federace společností pro biochemii a molekulární biologii).

Podrobné informace jsou dostupné na osobních stránkách prof. Zimy.