prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

Člen programového výboru.

Prof. Stanislav Štech vystudoval psychologii na FF UK v Praze. Profesor pedagogické psychologie s výzkumným zájmem o školní socializaci, vztah žáků k poznání a učení, komunikaci mezi žáky, učiteli a rodiči a o psychologii učitelské profese. Vedoucí katedry psychologie na Pedagogické fakultě UK v Praze a prorektor UK pro rozvoj od r. 2003.

Je členem řady domácích i mezinárodních asociací, vědeckých rad, redakčních rad časopisů doma i v zahraničí, zejména v oblasti pedagogické a školní psychologie.