MUDr. Anatolij M. Vijevský, Ph.D.

Člen programového výboru.

Anatolij M. Vijevský je ředitelem Ukrajinského monitorovacího střediska pro alkohol a drogy, zřizovaném Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny. Je rovněž šéfnarkologem (hlavním odborníkem pro závislosti) Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny.

A. M. Vijevský, Ph.D., dokončil studium na lékařské fakultě v r. 1977 (Vinicja, Ukrajina). V letech 1984-2007 působil jako vedoucí lékař a ředitel Narkologické nemocnice „Socioterapie“ v Kyjevě. Od r. 2007 dosud působí jako vedoucí Ukrajinského monitorovacího střediska pro alkohol a drogy, zřízeném Ministerstvem zdravotnictví Ukrajiny a spolupracujícím s EMCDDA. Od r. 1996 dosud je hlavním odborníkem pro závislosti („šéfnarkologem“) Ministerstva zdravotnictví Ukrajiny.

Je externím poradcem Světové zdravotnické organizace (WHO) pro alkoholovou politiku, konzultantem pro oblast prevence užívání alkoholu a drog Mezinárodní organizace práce, členem Společnosti Kettila Bruina pro společenský a epidemiologický výzkum alkoholu (Helsinky, Finsko) a předsedou Ukrajinské národní lékařské asociace pro léčbu závislostí / Narkologické asociace (Kyjev, Ukrajina).

V letech 1996-2010 byl členem Národního koordinačního výboru pro otázky alkoholu a jiných drog, poradního orgánu vlády Ukrajinské republiky.

Publikace

Viyevskiy A.M , Dvoryak S.V., Sidyak S.V. Drug treatment effectiveness evaluation in Ukraine., Kyiv, Ukraine, 2007

Viyevskiy A.M.Drugs and Hiv/Aids. The Brief Overview of the Situation in Ukraine. Kiev, Ukraine 2003

Dvoryak S.V., Viyevskiy A.M. Poster Human Rights for Injection Drug Users in Ukraine. XIV International AIDS Conference. Barcelona. Spain. 2002

Viyevskiy A.M., Boyko A. Alcohol and Drugs in Ukraine. Kiev, Ukraine 2000

Viyevskiy A.M. Alcohol/Drug Prevention in Working Places in Ukraine. Kiev, Ukraine 1996

Viyevskiy A.M. Drugs and Alcohol in the Society in Transition. Kiev, Ukraine 1995.

- a 170 dalších -