plk. Mgr. Jakub Frydrych

Člen programového výboru.

Absolvent Univerzity Hradec Králové, obor sociální pedagogika, diplomová práce na téma historie a vývoj antisemitismu, u Policie ČR 19tým rokem, postupně od základního útvaru, okresní úrovně Kriminální služby OŘ Praha 2 až do Národní protidrogové centrály (NPC), kde od řadové pozice postupně v různých řídících pozicích - od r. 2005.

Od roku 2007 – náměstek ředitele pro výkon a trestní řízení, 2/2009 – ředitel NPC.

Dlouholetá zkušenost s volnočasovými aktivitami při práci s dětmi a mládeží.