Kasia Malinowska-Sempruch, MA

Členka programového výboru.

Kasia Malinowska-Sempruch je ředitelkou programu „Globální protidrogová politika“ Open Society Institutu (OSI) se sídlem ve Varšavě (Polsko). Tento program poskytuje granty iniciativám, které prosazují v protidrogové politice přístup založený na vědecky doložených faktech a podporuje kritickou kontrolu současné mezinárodní protidrogové politiky. Jedna z hlavních aktérek v debatě o vztahu mezi užíváním drog a HIV dříve vedla jiný z programů OSI – Mezinárodní rozvojový program pro harm reduction (IHRDP) – program, který prosazoval a výrazně zvýšil přístup k programům výměny jehel a k  substituční léčbě závislosti na opiátech ve východní Evropě a Střední Asii.

Před svým příchodem do OSI pracovala Kasia Malinowska-Sempruch v rozvojovém programu OSN (UNDP) v New Yorku a později ve Varšavě; podílela se na zavádění tréninkových programů pro zdravotníky, ve vězeňství a u policie, a vedla programy terénních služeb, zdraví pro ženy, HIV, etiky ve zdravotnictví a užívání drog. Kasia Malinowska-Sempruch začala působit v oblasti HIV v r. 1991 jako HIV poradce v nemocnici Mt. Sinai a v Americkém Červeném kříži ve Filadelfii, USA.

Kasia Malinowska-Sempruch je spoluautorkou prvního Národního AIDS programu v Polsku. Podílela se na formulování strategií v Globálním fondu, ve Světové zdravotnické organizaci (WHO), v Millennium Challenge a v dalších organizacích, kde je členkou expertních skupin nebo výborů. Je autorkou nebo spoluautorkou řady politických dokumentů a vědeckých článků publikovaných v odborných časopisech a kapitol v knihách “Global HIV/AIDS Medicine” a “Public Health and Human Rights, Evidence-Based Approaches”, a článků v zahraničních médiích, mj. v European Voice a v The International Herald Tribune. Pravidelně také vystupuje na mezinárodních konferencích.

V r. 2007 obdržela cenu Normana E. Zinberga za přínos v medicíně a v r. 2000 polské vyznamenání „Medaile Zlatého řádu“ udělované ministrem spravedlnosti; bylo ji uděleno za práci s HIV pozitivními osobami ve věznicích.

Kasia Malinowska-Sempruch získala magisterský titul v oboru sociální práce na Pensylvánské univerzitě a nyní je v doktorandském studiu na Fakultě veřejného zdraví Kolumbijské univerzity v New Yorku (USA).