Dr. Paul Griffiths

Člen programového výboru.

Dr. Paul Griffiths je vědeckým koordinátorem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Odpovídá za postupy monitorování, trendy a data o evropské drogové situaci a za koncepční a odborné dokumenty.

Paul Griffiths působil vice než 20 let v drogovém výzkumu, například jako odborný epidemiolog v sekci snižování poptávky v Organizaci OSN pro drogy (UNODC), jako programový manažer Globálního programu pro posouzení (drogové) situace  (GAP), který usiluje o ustavení drogové epidemiologické sítě a pomocí členským státům v rozvoji schopnosti monitorovat a analyzovat drogovou situaci, jako výzkumný pracovník v britském Národním centru pro závislosti (NAC), jako projektový manažer na Psychiatrickém institutu v Londýně a jako výzkumný manažer v Maudsleyho nemocnici v Londýně, Spojené království.

Paul Griffiths je autorem řady publikací, včetně odborných publikací, zpráv a koncepcí. Působil rovněž jako konzultant v evropských vládních úřadech, v evropských orgánech a v mezinárodních organizacích.