prof. Martin Y. Iguchi

Člen programového výboru.

Martin Y. Iguchi je profesorem a vedoucím katedry Community Health Sciences (věd o zdraví ve specifických populacích) Fakulty veřejného zdraví Kalifornské univerzity v Los Angeles; působí také jako asociovaný výzkumný pracovník think-tanku RAND v Santa Monice, USA.

Prof. Iguchi je hlavním řešitelem multicentrického monitorovacího programu, analyzujícího na zakázku NIDA (Národní ústav pro (otázky) zneužívání drog, USA)  šíření viru HIV v USA sexuálním přenosem; vede rovněž losangelskou polovinu studie, zabývající se zdravotním stavem vysloužilých jevištích umělců (druhá část studie probíhá v New Yorku), a v celoamerické studii, zkoumající překážky vstupu do léčby pro uživatele drog, je vedoucím pro pacifické pobřeží USA.

Jeho nejnovější publikace se zabývají sexuálním přenosem HIV od uživatelů drog na osoby, kterou nejsou uživateli drog, systémem a výsledky tzv. „drogových soudů" v USA, dopady kriminalizace užívání drog na zvyšováni znevýhodnění v komunitách Afroameričanů a Hispánců, rasovými rozdíly ve způsobech obstarávání marihuany, jež mohou zvýšit riziko zatčení, kvalitou života uživatelů metamfetaminu a jejího ovlivnění zdravotním stavem, motivačními interview, ekonomickou výhodnosti intervencí v drogové oblasti, drogovou politikou, incentivní terapií pro chronicky depresivní uživatele kokainu, drogovou politikou, dosahováním abstinence u kuřáků tabáku, kompliancí při léčbě HIV, a zneužíváním léků na předpis.

Prof. Iguchi založil a řídil ambulantní léčebné programy, které zahrnovaly metadonovou léčbu, léčbu uživatelů stimulancií, případovou práci a street work s osobami s rizikovým chováním co do možného přenosu HIV.

Prof. Iguchi členem těchto organizací a jejich orgánů:

  • Americká psychologická společnost (American Psychological Association - APA) - člen společnosti a člen jejího výboru pro odborné záležitosti (Professional Affairs)
  • Grantová komise Národního ústavu pro (otázky) zneužívání drog (NIDA) - člen
  • předseda výboru „Asian and Pacific Islander Steering Committee and Workgroup", NIDA
  • College on Problems of Drug Dependence - člen a dřívější člen její správní rady (Board of Directors)
  • Národní poradní sbor Centra pro léčbu zneužívání drog (National Advisory Council for the Center for Substance Abuse Treatment) - člen
  • Americká psychologická společnost (APA) Division 50 (Addictions) - čestný člen nejužší správní rady
  • Barriers to Care Program Area, the UCLA AIDS Institute - Co-Director
  • Časopis Addiction - spolueditor
  • Časopis Journal of Drug Issues - zástupce šéfredaktora (associate editor) a člen redakční rady.