prof. Kerstin Stenius, PhD.

Členka programového výboru.

Profesorka Kerstin Stenius, PhD., působí v oblasti sociální práce. V současné době je hostující profesorkou v Centru pro sociální výzkum alkoholu a dalších drog  na Univerzitě ve Stockholmu (Stockholm university),  Švédsko. Působí rovněž jako výzkumnice (senior researcher) ve finském Národním ústavu pro zdraví a sociální zabezpečení, a jako šéfredaktorka časopisu Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Její výzkumná činnost je zaměřena na komplexní systémy léčby závislosti na drogách a alkoholu a na koncepce léčebných systémů v mezinárodních, srovnávacích a historických projektech.

Paní Stenius byla v letech 2007-2009 předsedkyní společnosti Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol; v letech 2002-2004 byla předsedkyní Mezinárodní společnosti editorů adiktologických časopisů (ISAJE).