prof. MUDr. Ambros Uchtenhagen, Ph.D.

Výkonný místopředseda programového výboru.

Emeritní profesor sociální psychiatrie na Curyšské univerzitě a ředitel Univerzitní psychiatrické nemocnice tamtéž. Zakladatel a předseda výboru Výzkumného ústavu veřejného zdraví a závislostí Curyššské univerzity (spolupracující centrum Světové zdravotnické organizace).

Spoluzakladatel časopisu European Addiction Research, vydávaného Karger Publishers v Bazileji.

První autor více než 270 recenzovaných publikací, editor učebnice Medicíny závislostí (Addiction Medicine; Urban & Fischer Publishers, Mnichov, 2000).

Pracoval a pracuje jako vedoucí řady rozvojových, poradenských a výzkumných projektů pro Světovou zdravotnickou organizaci, Evropskou unii, Radu Evropy a další mezinárodní organizace.

Člen expertního poradenského panelu Světové zdravotnické organizace (WHO) pro otázky závislosti na drogách a alkoholu a souvisejících problémů.

Podrobné informace o činnosti prof Ambrose Uchtenhagena najdete v encyklopedii Wikipedia (pouze v němčině).

Profil Ambrose Uchtenhagena na stránkách biomedexperts poskytuje obsáhlé informace o jeho publikačních aktivitách.