Výdaje na protidrogovou politiku v ČR

Jiří Vopravil (Český statistický úřad, ČR). Poster.

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.