Odhad obchodu s drogami v ČR

Jiří Vopravil (Český statistický úřad, ČR).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.