Postoje a přesvědčení o metodách léčby a protidrogových politikách ze strany poskytovatelů léčby závislostí v Ruské federaci

Mikhail Torban (Běchtěrevův psychoneurologický vědeckovýzkumný ústav v Petrohradu, Ruská federace).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.