Promile SMS: univerzální a interaktivní nástroj pro prevenci řízení pod vlivem alkoholu a zneužívání alkoholu

Kateřina Škařupová (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky). Poster.

Abstrakt pouze v angličtině. Životopis K. Škařupové je k dispozici na stránkách www.drogy-info.cz.