Porovnání životních stylů uživatelů drog

Roberto Ricci (IDM Onlus, Itálie). Poster.

Abstrakt a životpis jen v angličtině.