Monitorování, evaluace a řízení ambulantních zařízení pro uživatele drog v Hamburku

Marcus-Sebastian Martens (Centre for Interdisciplinary Research in Addictions, Univerzita v Hamburku, Spolková republika Německo).

Abstrakt a životopis pouze v angličtině.