Interactive workshop: The semi-/open drug scene, the police and the specialised services

How can the public nuisance be dealt with? Is cooperation possible? Trainer: Gary Cannell (Merseyside Police, United Kingdom).

Facilitator: Aleš Herzog (Head of Outreach Programmes, NGO SANANIM, Prague; Czech Republic).

Interaktivní workshop: Polo/otevřená drogová scéna, policie a specializované služby.
Jak řešit problémy spojené s obtěžováním veřejnosti? Je možná spolupráce?

Prezentace v angličtině.