Estimating the size of the population of cannabis users to evaluate drug policies: a comparison between different metropolitan areas in Italy

Flavia Mascioli (Sapienza University of Rome, Rome, Italy).

Odhad počtu uživatelů konopných drog jako prostředek evaluace drogových politik: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii.

Prezentace v angličtině.