Estimation of the drug trade in the Czech Republic

Jiří Vopravil (Czech Statistical Office, Prague, Czech Republic).

Odhad velikosti drogového trhu v České republice.

Prezentace v angličtině.