Estimating the size of the dealers’ population to describe the drug market: a comparison between different metropolitan areas in Italy

Carla Rossi (Centre for Biostatistics and Bioinformatics, University “Tor Vergata,” Rome, Italy).

Odhad počtu dealerů drog za účelem popisu drogového trhu: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii.

Prezentace v angličtině.