Calculating local costs of policy alternatives

Elvira Demyanenko (Director of NGO “Anti-AIDS Siberia”, Russian Federation).

Lokální náklady různých protidrogových politik.

Prezentace v angličtině a v ruštině.