Barriers to developing a bottom-up approach: Addiction Treatment Providers in the Russian Federation

Mikhail Torban (Bekhterev Psychoneurological Scientific Research Institute in St. Petersburg, Russian Federation).

Postoje a přesvědčení o metodách léčby a protidrogových politikách ze strany poskytovatelů léčby závislostí v Ruské federaci.

Prezentace v angličtině.