UN position on peer- and community-based interventions

Michael Bartos (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS, Geneva, Switzerland).

Pozice OSN ve vztahu k vrstevnickým a komunitním intervencím.

Prezentace v angličtině.