XTP, the peer programme of SANANIM in Prague

Aleš Herzog (NGO SANANIM, Prague, Czech Republic).

XTP, vrstevnický program organizace SANANIM v Praze.

Prezentace v angličtině.