Drug users as public health allies and potential social allies

Samuel R. Friedman (Professor, National Development and Research Institutes, New York, USA).

Uživatelé drog jako možní spojenci ve veřejném zdraví i ve veřejném prostoru.

Prezentace v angličtině.