Monitoring, evaluating and steering of outpatient drug care facilities in the city of Hamburg

Marcus-Sebastian Martens (Researcher, Centre for Interdisciplinary Research in Addictions of Hamburg University, Germany).

Monitorování, evaluace a řízení ambulantních zařízení pro uživatele drog v Hamburku.

Prezentace v angličtině.