Prezentace posterů

Fotografie.

Postery prezentovali jejich autoři. U některých posterů se rozvinula živá diskuse.