Interactive workshop: Primary prevention at the city level

Trainer: Amador Calafat (Chair of Irefrea Espana– European Institute of Studies on Prevention, Palma de Mallorca, Spain).

Facilitator: Aleš Kuda (Head of the Prague Primary Prevention Centre).

Interaktivní workshop: Primární prevence na městské úrovni.

Prezentace nebyla určena k samostatnému zveřejnění, tvořila doplněk workshopu. Přehled o daném tématu poskytuje připojený článek (v angličtině).