How effective is street drug testing in the city of Tbilisi?

David Otiashvili (Director of NGO “Alternative Georgia”, Tbilisi, Georgia).

Jak efektivní je namátkové testování moči na drogy v Gruzii?

Prezentace v angličtině.