A case study in bottom-up drug policy: the Swiss four-pillar strategy.

Ambros Uchtenhagen (professor at the Institute for Addiction Research, Zurich, Switzerland).

Případová studie drogové politiky "odzdola": švýcarská strategie čtyř pilířů.

Prezentace v angličtině.