Drug wars may hurt both public health and public safety: the policy implications of our findings from the 96 metropolitan areas study

Samuel R. Friedman (Professor, National Development and Research Institutes, New York, USA).

Válka proti drogám může škodit veřejnému zdraví i veřejnému pořádku: dopady drogové politiky na základě studie z 96 metropolitních oblastí.

Prezentace v angličtině.