Is the rule of written law superior, equal or inferior to public health protection?

Jakub Frydrych (Head of National Drug Squad of the Czech Police and the Bureau of Investigation, Czech Republic).

Je striktní prosazování psaného zákona nadřazeno, rovnoprávné nebo podřazeno ochraně veřejného zdraví?

Prezentace v angličtině.