Global state of the art in drug policies - where we are in different parts of the world at national and local levels

Kasia Malinowska – Sempruch (Director of the OSI Global Drug Policy Programme, Poland/USA).

Globální stav drogové politiky - kam jsme došli na různých místech světa i na místní úrovni.

Prezentace v angličtině.