Na konferenci také zaznělo ...

(English, česky);

Samuel Friedman, National Drug Research Institute, U.S.

Samuel Friedman, výzkumník, Národní centrum drogového výzkumu, USA

  • „I would recommend to all the policemen, state attorneys and judges who are sending drug users to prison that they spend there at least a week or two as a mandatory part of their jobs.“
  • „Všem státním zástupcům, soudcům a politikům, kteří posílají za užívání drog do vězení, bych doporučil, aby si to povinně sami tak na týden nebo dva vyzkoušeli, aby věděli, o co jde.“

 

Matt Southwell, International Network of People who Use Drugs, United Kingdom

Matt Southwell, Mezinárodní síť uživatelů drog, Spojené království

 

  • „We, the drug users, are citizens, we are patients, we are children, we are your colleagues, we don´t want to be marginalised, and we want to our rights to be enforced and respected too.“
  • „My, uživatelé drog, jsme občané, jsme rodiče, děti, kolegové, nechceme být na okraji společnosti a chceme také mít svá práva, která by měla společnost respektovat.“

 

Carel Edwards, former Drug Coordinator, European Comission, European Union

Carel Edwards, bývalý evropskcý protidrogový koordinátor, Evropská komise, Evropská unie

 

  • „Out of my 7 years experience in the position, I can tell that evaluation of police work exists, but no one is ever let to see it.“
  • „Za sedm let své práce mohu říci, že evaluace policejní práce existují, ale nikdy je nikdo nikomu neukáže.“