Praha, 30. září - 2. října 2010: konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace”

Konference „Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace” se konala v pod záštitou pražského primátora v prostorách perly české secese - Obecního domu.

Tématem konference byly nejnovější trendy v protidrogové politice a souvisejících intervencích na místní a regionální úrovni. Odborný program byl doplněn bohatým společenským programem. Cílem konference bylo soustředit na jedno místo zástupce tří klíčových skupin působících v protidrogové politice na místní a regionální úrovni - politiky a držitele rozhodovacích pravomocí, pracovníky služeb a institucí, které realizují opatření protidrogové politiky v praxi, a pracovníky působící v oblasti komunitního plánování, evaluací a výzkumu.

Konference byla rozdělena do tří segmentů:

  1. diskusní panely klíčových držitelů rozhodovacích pravomocí na místní a regionální úrovni protidrogové politiky (hejtmani, primátoři, starostové, předsedové protidrogových komisí a protidrogoví koordinátoři);
  2. odborné semináře, zabývající se zejména třemi hlavními oblastmi: (i) drogová politika a její postavení v prostředí mezinárodních drogových úmluv a národní legislativy, (ii) nové intervence na místní úrovni a jejich výsledky, (iii) epidemiologie a kriminologie drogové situace na místní úrovni;
  3. workshopy, na nichž špičkoví experti z EU i z jiných vyspělých zemí spolu s praktiky z terénu probíraali s účastníky konference praktické aspekty zavádění nových intervencí v prevenci, léčbě, prosazování práva a v oblasti harm reduction.