Workshopy

Součástí programu konference byla řada workshopů.

Každý workshop vedli 2 experti z dané oblasti - zahraniční účastník s dlouhodobou a rozsáhlou zkušeností v dané oblasti a zkušený odborník z České republiky, který působí ve stejné oblasti. Workshopy byly vedeny formou skupinové diskuse a facilitovány experty za paralelního tlumočení čeština/angličtina.

Témata workshopů a seminářů

  • primární protidrogová prevence na úrovni měst a obcí,
  • substituční léčba závislosti na opiátech z pohledu měst,
  • polo- /otevřená drogová scéna, policie a drogové služby,
  • aplikační místnosti a asistovaná léčba heroinem ve městech,
  • nové intervence pro uživatele stimulačních látek a nové skupiny uživatelů drog,
  • metoda „community policing" v policejní práci a problematika drog
  • veřejné zdraví versus veřejný pořádek.