Programový výbor

Prezident konference, předseda, místopředsedové a členové programového výboru.

Prezident konference: MUDr. Pavel Bém, primátor hl. města Prahy, Česká republika.

Předseda programového výboru: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, Česká republika.

Výkonný místopředseda programového výboru: prof. Ambros Uchtenhagen, M.D., Ph.D., Institut für Suchtforschung, University of Zurich, Švýcarsko.

Čestný místopředseda programového výboru: prof. Wallace Mandell, Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

Členové programového výboru

Dr. Carel Edwards - ředitelství Spravedlnost, svoboda a bezpečnost, Evropská komise, EU.

Samuel R. Friedman, Ph.D. - výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum AIDS Národních ústavů pro rozvoj a výzkum (National Development and Research Institutes, Inc.); ředitel interdisciplinárního týmu pro teoretickou syntézu v newyorském Centru pro problematiku užívání drog a výzkum HIV (Interdisciplinary Theoretical Synthesis Core in the Center for Drug Use and HIV Research), New York City, U.S.A.

Plk. Mgr. Jakub Frydrych - Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR, Česká republika.

Dr. Paul Griffiths - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost, EU (Spojené království).

Jean-Paul Grund, PhD. - Centrum voor Verslavingsonderzoek / Addiction Research Centre (CVO), Utrecht, Nizozemsko.

Prof. Martin Y. Iguchi - School of Public Health, Kalifornská univerzita, USA.

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. - sekce protidrogové politiky, Úřad vlády České republiky a Centrum adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze.

Kasia Malinowska-Sempruch, MA - Open Society Institut, program "světová protidrogová politika" se sídlem ve Varšavě, Polsko.

Simona Merkinaite, MA - Eurasian Harm Reduction Network, Litva.

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. - Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, Česká republika.

MUDr. Viktor Mravčík - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky.

PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. - Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze, Česká republika.

Prof. Kerstin Stenius, PhD. - Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) at Stockholm University, Švédsko, a National Research and Development Centre for Welfare and Health, Helsinki, Finsko.

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. - Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika.

MUDr. Anatolij M. Vijevský, Ph.D. - Ukrajinské monitorovací středisko pro alkohol a drogy, Kijev, Ukrajina.

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA - 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika.

Členové programového výboru rozhodují o zařazení prezentací a panelů do programu, schvalují strukturu konference (rozložení příspěvků do jednotlivých seminářů a do hlavního programového bloku) a odpovídají za tematické zaměření jednotlivých workshopů. Programový výbor je rovněž oprávněn navrhnout sloučení prezentací s obdobným obsahem do jednoho panelu.

Programový výbor vyhodnotí všechny žádosti o stipendia/příspěvky k cestovnému a bude všechny žadatele o výsledku informovat.