PRAŽSKÉ DROGOVÉ FÓRUM XXL

“Ztrácíme dlouhodobou společenskou shodu o zásadách protidrogové politiky v hlavním městě? Jaké jsou to zásady? Jaká je drogová situace v Praze nyní, a jaká má podle nás být za čtyři roky? Umíme se poučit ze zkušeností odjinud?” - Obecní dům v Praze, 2. října 2010, 14:00-16:20 hodin.

Veřejnost spolu s účastníky mezinárodní konference Městská a regionální politika v éře globalizace dostala jedinečnou příležitost diskutovat s představiteli pražského politického života, starosty městských částí v Praze s polootevřenou drogovou scénou, protidrogovými koordinátory městských částí v Praze a s protidrogovou koordinátorkou hlavního města Prahy.

Fotografie - pro plnou velikost snímků klikněte na fotografii; uvidíte tak i hlavu primátora hl. m. Prahy, který diskusi uvedl.

 

Třídenní konference s prvotřídní účastí zahraničních přednášejících a účastníky z mnoha evropských i mimoevropských zemí a z České republiky se v závěru otevřela široké veřejnosti se zájmem o tento problém – bylo možno položit otázky přímo „na tělo“, a také se dozvědět jak drogový problém zvládají ve městech jiných zemí (Švýcarsko, Německo).

Diskuse se konala ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v sobotu 2. října 2010 od 14:00 do 16:20 hodin.


Citujeme z programu:

Úvodní vystoupení a moderátoři diskuse

Diskusi budou moderovat docent Michal Miovský (vedoucí Centra adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN v Praze; Česká republika) a profesor Ambros Uchtenhagen (Centrum pro výzkum závislostí, Curyšská univerzita, Švýcarsko).

Na úvod diskuse vystoupí:

Pavel Bém (primátor hl. města Prahy, Česká republika): Úvod do problému

Christine Koehler (protidrogová koordinátorka města Berlína): Drogová politika města Berlín - konstantní vývoj, nepřetržitá práce

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR): Existují racionální řešení a prostředky

Filip Dvořák (starosta Prahy 1): Zkušenost z centra Prahy

Lenka Křivancová (obyvatelka Prahy 5): Drogová služba v naší ulici

Jan Straka (ředitel OD Debenhams, podnikatelské Sdružení Nového Města pražského)

Jiří Richter (ředitel o.s. SANANIM, a předseda Rady Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním): Dvacet let zkušeností a racionální řešení

Jak bude diskuse probíhat

Cílem diskuse je hledání akceptovatelných řešení týkajících se aktuálních problémů souvisejících s užíváním drog v několika exponovaných lokalitách centrální Prahy a jejich negativních důsledků v oblasti veřejného pořádku, bezpečnosti, sousedského soužití, sníženého komfortu života majoritní společnosti a podnikání, na základě dobré praxe z měst, které podobné problémy řeší a řešily již dříve.

Diskuse bude probíhat formou moderované diskuze, zaměřené na hledání konsensu; účastníci budou nejprve seznámeni s „pravidly fóra“.

Diskusi bude po celou dobu sledovat Josef Radimecký (dřívější národní protidrogový koordinátor ČR, nyní vědecký pracovník Centra adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze), který nakonec diskusi shrne do závěrů, využitelných v praxi hl. města Prahy i dalších měst (shrnutí bude probíhat v době od 16:00 do 16:20 a bude spojeno se závěrem celé mezinárodní konference).

Vystupující v úvodních vystoupeních obdrželi otázky zaměřené na negativní vliv užívání drog na veřejný pořádek, bezpečnost a sousedské soužití:

  1. Stručný popis (definice) konkrétního problému.
  2. Jaké jsou konkrétní negativní důsledky v oblasti, za kterou odpovídám, nebo ve které působím?
  3. Jaká konkrétní řešení jsem již realizoval/a a s jakým úspěchem?
  4. Jaká jiná řešení mohou dle mého názoru problém vyřešit či alespoň zmírnit?

Další informace a program konference najdete na www.konference-praha.cz.