Program konference "Městská a regionální protidrogová politika v éře globalizace"

Čtvrtek, 30. září 2010: 12:00 – 19:30; Pátek, 1. říjen 2010: 08:00 – 11:00; 14:00 – 17:00; Sobota, 2. říjen 2010: 08:00 – 11:00; 13:00 – 14:00; navazuje Pražské drogové fórum XXL: 14:00-16:20.

Čtvrtek, 30. září 2010

14:00 – 14:50 
Zahájení konference a oficiální zveřejnění
Pražské deklarace
Smetanova síň

Vystoupí:           

Pavel Bém (primátor hl. m. Prahy; president konference)

Tomáš Zima (děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy)

Stanislav Štech (prorektor Univerzity Karlovy)

Ambros Uchtenhagen (výkonný místopředseda programového výboru konference)

 

14:50 – 15:05    
Přestávka s občerstvením
Předsálí

 

15:05-16:50
Plenární zasedání: „Veřejné zdraví vs. veřejné bezpečí?”
Smetanova síň

„Vyvažování nebo vzájemná souhra?”

Předsedá:

Pavel Bém (primátor hl. města Prahy, Česká republika)

Vystoupí:

Kasia Malinowska–Sempruch (ředitelka programu „Globální protidrogová politika“ [OSI Global Drug Policy Program], Open Society Polsko / USA): Globální stav drogové politiky – kam jsme došli na různých místech světa i na místní úrovni

Jindřich Vobořil (národní protidrogový koordinátor, ředitel sekce protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky): Komunitní spolupráce jako možnost pro praxi místní drogové politiky

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV, Policie ČR): Je striktní prosazování psaného zákona nadřazeno, rovnoprávné nebo podřazeno ochraně veřejného zdraví?

Samuel R. Friedman (člen správní rady Národních ústavů pro rozvoj a výzkum, USA): Válka proti drogám může škodit veřejnému zdraví i veřejnému pořádku: dopady drogové politiky na základě studie z 96 metropolitních oblastí

 

17:00-20:30 
Prohlídka secesních prostor Obecního domu s výkladem; součástí je konferenční bufé večeře (alkoholické nápoje se hradí na místě v hotovosti)

 

Pátek, 1. říjen 2010

 

09:00-10:30 Plenární zasedání: Lokální protidrogové politiky: z/mění místní úroveň mezinárodní normy?
Smetanova síň

„Jak se lokální protidrogová politika promítá do národní a mezinárodní úrovně – a naopak”

 

Předsedá:          

Carel Edwards (bývalý „protidrogový koordinátor EU“ / ředitel útvaru Spravedlnost, svoboda a bezpečnost [Dictorate-General for Justice, Freedom and Security] Evropské komise, Belgie)

Vystoupí:           

Martin Y. Iguchi (Department of Community Health Sciences, Kalifornská univerzita, Los Angeles; Centrum pro výzkum drogové politiky, think-tank RAND; USA): Drogová politika ve státech USA: od měst a států k federaci

Ambros Uchtenhagen (Centrum pro výzkum závislostí, Curyšská univerzita, Švýcarsko): Případová studie drogové politiky „odzdola:“ švýcarská strategie čtyř pilířů

David Otiashvili (ředitel NNO „Alternative Georgia”, Tbilisi, Gruzie): Jak efektivní je namátkové testování moči na drogy v Gruzii?

Michael Trace (ředitel organizace International Drug Policy Consortium a výkonný ředitel Trustu pro rehabilitaci závislých vězňů; Spojené království): Globální politické aspekty drogových politik.

 

9:00 – 10:45 
Interaktivní workshop: Primární prevence na městské úrovni
Riegerův sál

Lektor:                                

Amador Calafat (předseda, Irefrea Espana – Evropský institut prevence, Palma de Mallorka, Španělsko)

Facilitátor:         

Aleš Kuda (ředitel, Pražské centrum primární prevence, Praha, Česká republika)

 

10:30-11:45             
Prezentace posterů (zahrnuje rozšířené konferenční občerstvení) 
Předsálí

Postery budou prezentovat a na dotazy budou odpovídat autoři; seznam posterů je vložen v konferenční tašce.

 

11:45 – 13:15
Paralelní přednáškový blok 1: Injekční a neinjekční užívání drog
Sladkovského sál

„Žádná rizika? Žádná harm reduction?”

Předsedá:

Peter Blanken (Národní komise pro léčbu závislých na heroinu, Utrecht a Haag, Nizozemsko)

Vystoupí:

Ladislav Csémy (Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Česká republika): Vzorce užívání mezi marginalizovanými uživateli drog v šesti hlavních městech EU

Jakub Černý (Sdružení Podané ruce, Brno; Česká republika): Harm reduction v kontextu dalších pilířů drogové politiky: jak vypadá budoucnost?

Matt Southwell (Mezinárodní síť uživatelů drog; Spojené království): Harm reduction jako paradigma lidských práv a přístup, založený na důkazech: mezinárodní zkušenosti

Michal Kandler (Centrum protidrogové prevence a léčby, Plzeň, Česká republika): Bezpečný klub

 

11:45 – 13:15
Paralelní přednáškový blok 2: Systémy léčby a služeb na úrovni (evropských) měst                                  
Grégrův sál

„Plánování, implementace a evaluace”

Předsedá:          

Paul Griffiths (Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu, Portugalsko /EU)

Vystoupí:           

Thomas Legl (předseda sdružení Evropských léčebných zařízení pro léčbu závislosti; ředitel Knapenhof Treatment Centre; Rakousko): Léčba závislostí na úrovni měst a obcí v Evropské unii

Annette Dale-Perera (ředitelka pro strategii: Ředitelství pro péči o závislé a o osoby s omezením svobody; Central and North West London NHS Foundation Trust; Spojené království): Londýn: boom nebo krach

Marcus-Sebastian Martens (výzkumný pracovník, Centrum pro interdisciplinární výzkum závislostí, Univerzita v Hamburku, Spolková republika Německo): Monitorování, evaluace a řízení ambulantních zařízení pro uživatele drog v Hamburku

Laura Giacomello (PARSEC Consortium, Řím; Itálie): PARSEC – od výzkumu k akci

 

11:45 – 13:15          
Interaktivní workshop: (Substituční) léčba opiátovými agonisty na městské úrovni                       
Riegerův sál

Lektor:

Jiří Presl (vedoucí lékař Drop In o.p.s., Praha, Česká republika)

Facilitátor:         

Anatoliy Vijevskiy (ředitel Ukrajinského monitorovacího střediska pro alkohol a drogy, Kyjev, Ukrajina)

 

13:15-14:45                    Oběd                                                                                                                                                                 (viz seznam doporučených restaurací)

 

(14:45 - 16:15)            Změna! přesunuto na sobotu, od 11:00, Grégrův sál
Diskuse v plénu:
Jen ne na mém dvorku!

„Jak se dosahuje společenské shody v drogové oblasti ve Švýcarsku“

Předsedá:

Ambros Uchtenhagen (Centrum pro výzkum závislostí, Curyšská univerzita, Curych, Švýcarsko)

Diskutují:           

Michael Herzig (městský protidrogový koordinátor, Odbor sociálních služeb, Curych, Švýcarsko)

Thilo Beck (vedoucí lékař NNO ARUD Zurich, která provozuje heroinovou a metadonovou kliniku a speciální služby pro uživatele stimulancií, Curych, Švýcarsko)

Felix Lengweiler (Velitel bezpečnostní policie a jednotky pro potírání drogové zločinnosti, Městská policie Curych, Švýcarsko)

Uwe Serduelt (zástupce ředitele Centra pro výzkum přímé demokracie, Curyšská univerzita, Švýcarsko)

 

14:45 – 16:15         
Interaktivní workshop: Nové intervence pro uživatele stimulancií                                                  
Riegerův sál

Lektor:                

Neil Hunt ((výzkumník, Centrum pro výzkum drog a chování v oblasti zdraví, Londýnská škola hygieny a tropické medicíny, a Evropský institut pro sociální služby, Univerzita v Kentu. Ředitel pro výzkum v léčebné agentuře KCA, Spojené království)

Facilitátor:         

Zuzana Guryčová (kontaktní pracovník, Kontaktní centrum Charáč, Sdružení Podané ruce, Uherské Hradiště, Česká republika)

 

16:15– 16:30
Přestávka
Předsálí

 

16:30 – 18:00          
Paralelní přednáškový blok 1: Policie a vymáhání práva
Sladkovského sál

„Jak policie plánuje a vyhodnocuje své aktivity, a co z toho vyvozuje“

Předsedá:

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV, Policie ČR, Česká republika)

Vystoupí:

Jack A. Cole (předseda sdružení “Policejní důstojníci proti prohibici,” USA): Snižování úmrtnosti, nemocnosti, kriminality a závislosti zrušením prohibice

J. F. Abma (vedoucí poradce pro politické otázky, Oddělení organizovaného zločinu, Ministerstvo spravedlnosti, Nizozemsko): Nizozemská policie v kontextu protidrogové politiky

Ilimbek Sadykov (UNDP HIV Programme in Bishkek; Kyrgyzská republika): Jak se daří institucím v oblasti vymáhání práva v Kyrgyzské republice

Elisabeth M.M. Gabel (státní zástupkyně, Amsterodam; Nizozemsko): Amsterodamský přístup

 

16:30 – 18:00          
Paralelní přednáškový blok 2:
Interakce mezi zdravím vězňů a většinové společnosti 
Grégrův sál

„Proč se zajímat o zdraví zločinců?“

Předsedá:

Tomáš Zábranský (Centrum adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity karlovy a VFN v Praze; Česká republika)

Vystoupí:           

Olga Škvařilová (vedoucí programu Drogové služby ve vězení, Sdružení Podané ruce, Česká republika):  Péče o uživatele drog v českých věznicích: pohled z NNO.

Larisa Pintilei (NNO Inovativní projekty ve vězení, koordinátorka programů harm reduction ve věznicích, Moldavská republika): 10 let harm reduction v moldavských věznicích: úspěchy a výzvy

Lidija Pilat (Drogové služby ve vězení, Sdružení Podané ruce, Česká republika): Motivování uživatelů drog pro využití následné péče po výstupu z vězení

Zaza Tsereteli (Expertní poradní sbor pro vězeňství, Severní dimenze – Partnerství ve veřejném zdraví a sociální péči, Gruzie/Estonsko): Zdraví vězni – zdravější veřejnost

16:30 – 18:00          
Interaktivní workshop:
Asistovaná léčba heroinem: jak začít diskusi a s kým?    Riegerův sál

Lektor:                

Peter Blanken (výzkumník, Ústřední komise pro léčbu závislých na heroinu, Utrecht, a Parnassia - výzkumné centrum v oblasti závislostí, Haag, Nizozemsko)

Facilitátor:         

Ondřej Sklenář (předseda, Česká asociace adiktologů, a odborný ředitel, NNO Progressive, Praha, Česká republika)

 

19:00-22:00             
Recepce - společně s účastníky
setkání Mezinárodní společnosti editorů adiktologických časopisů

Pořádá primátor hl. m. Prahy Pavel Bém v Primátorské rezidenci na Mariánském náměstí - mapa

Primátorská rezidence - leták s fotografiemi - PDF ke stažení.

 

Sobota, 2. říjen 2010

 

08:30-10:15
Plenární zasedání:
Vrstevníci, politika, praxe
Smetanova síň

„Uživatelé drog jako nositelé změny”

Předsedá:

Jean-Paul Grund (CVO–Centrum pro výzkum závislostí, Utrecht, Nizozemsko)

Vystoupí:           

Samuel R. Friedman (Národní ústavy pro rozvoj a výzkum, New York, USA): Uživatelé drog jako možní spojenci ve veřejném zdraví i ve veřejném prostoru

Katrin Schiffer (Correlation Network II, Amsterodam; Nizozemsko): Vrstevnická práce a zapojení v Evropě – peer-fektní zkušenosti při  pohledu zdola

Aleš Herzog (o.s. SANANIM, Praha; Česká republika): XTP, vrstevnický program organizace SANANIM v Praze

Michael Bartos (UNAIDS - Spojený program OSN pro HIV/AIDS, Ženeva, Švýcarsko): Pozice OSN ve vztahu k vrstevnickým a komunitním intervencím

Diskutuje:          

Peter Blanken (výzkumník, Ústřední komise pro léčbu závislých na heroinu, Utrecht, a Parnassia – výzkumné centrum v oblasti závislostí, Haag, Nizozemsko)

 

09:00 – 10:30          
Interaktivní workshop: Aplikační místnosti – jak si vedou a proč se zřizují?
Riegerův sál

Lektor:                

Håvard Spjøtvold (vedoucí Aplikační místnosti ve městě Oslo, Norsko)

Facilitátor:         

Jiří Richter (ředitel NNO SANANIM, a předseda Rady Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním

 

10:15 – 11:00 
Přestávka
Předsálí

 

11:00– 12:30           
Paralelní přednáškový blok 1:
Lokální protidrogové politiky v postkomunistických zemích
Sladkovského sál

„Existují vůbec? A jaký je jejich význam?”

Předsedá:

Simona Merkinaite (Euroasijská síť pro harm reduction, Litva)

Vystoupí:

Mikhail Torban (Běchtěrevův psychoneurologický vědeckovýzkumný ústav v Petrohradu, Ruská federace): Postoje a přesvědčení o metodách léčby a protidrogových politikách ze strany poskytovatelů léčby závislostí v Ruské federaci

Elvira Demyanenko (ředitelka NNO “Anti-AIDS Sibiř”, Ruská federace): Lokální náklady různých protidrogových politik

Valentin Semionov (ředitel Rumunské asociace harm reduction, Bukurešť, Rumunsko): Decentralizace politiky v nových zemích EU: čí mandát, čí zodpovědnost?

Tatyana Loginova (Narkologická klinika pro léčbu závislostí  “Sociotherapy”, Kyjev; Ukrajina): Pozitivní  zkušenosti městské zástupkyně ze spolupráce s NNO na realizaci principů harm reduction mezi uživateli drog

 

(11:00 – 12:30)           Změna! Přesunuto na pátek,

14:45 - 16:15 Smetanova síň


Paralelní přednáškový blok 2: Drogové trhy, drogové životní styly
Grégrův sál

„O jaké populaci v jakém tržním prostředí to vlastně mluvíme?”

Předsedá:

Viktor Mravčík (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky)

Vystoupí:

Carla Rossi (Centrum pro biostatistiku a bioinformatiku, Universita Tor Vergata v Římě; Itálie): Odhad počtu dealerů drog za účelem popisu drogového trhu: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii

Jiří Vopravil (Český statistický úřad, Praha; Česká republika): Odhad velikosti drogového trhu v České republice

Vendula Běláčková (Centrum adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN v Praze); Česká republika: Marihuanové trhy v ČR a v USA – různé přístupy vymáhání práva na koncovém trhu a různé související škody

Flavia Mascioli (Sapienza Universita di Roma, Řím, Itálie): Odhad počtu uživatelů konopných drog jako prostředek evaluace drogových politik: srovnání mezi různými metropolitními oblastmi v Itálii

 

11:00 – 12:30          
Interaktivní workshop: Polo/otevřená drogová scéna, policie a specializované služby. Jak řešit problémy spojené s obtěžováním veřejnosti? Je možná spolupráce? 
Riegerův sál

Lektor:

Gary Cannell (Merseyside Police, Spojené království)

Facilitátor:         

Aleš Herzog (vedoucí, Terénní programy SANANIM, Praha; Česká republika)

 

12:30- 14:00                       Oběd                                                                                                                                                                 (viz  seznam doporučených restaurací)

 

14:00-16:00             
Plenární zasedání:
Pražské drogové fórum XXL
Smetanova síň

otevřeno pro širokou veřejnost, viz www.prazskedrogoveforum.cz

“Ztrácíme dlouhodobou společenskou shodu o zásadách protidrogové politiky v hlavním městě? Jaké jsou to zásady? Jaká je drogová situace v Praze nyní, a jaká má podle nás být za čtyři roky? Umíme se poučit ze zkušeností odjinud?”

Předsedají:

Michal Miovský (vedoucí Centra adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN v Praze; Česká republika) a
Ambros Uchtenhagen (Centrum pro výzkum závislostí, Curyšská univerzita, Švýcarsko)

Vystoupí:

Pavel Bém (primátor hl. města Prahy, Česká republika): Úvod do problému

Christine Koehler (protidrogová koordinátorka města Berlína): Drogová politika města Berlín - konstantní vývoj, nepřetržitá práce

Jakub Frydrych (ředitel Národní protidrogové centrály SKPV Policie ČR): Existují racionální řešení a prostředky

Filip Dvořák (starosta Prahy 1): Zkušenost z centra Prahy

Lenka Křivancová (obyvatelka Prahy 5): Drogová služba v naší ulici

Jan Straka (ředitel OD Debenhams, Sdružení Nového Města pražského)

Jiří Richter (ředitel o.s. SANANIM, a předseda Rady Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním): Dvacet let zkušeností a racionální řešení

 

Diskutují:

představitelé pražského politického života
starostové městských částí v Praze s polootevřenou drogovou scénou
protidrogoví koordinátoři městských částí v Praze a protidrogová koordinátorka hl. města Prahy
veřejnost se zájmem o problém

 

16:00 – 16:20  
Shrnutí diskuse a závěr konference 
Smetanova síň

Josef Radimecký (výzkumný pracovník, Centrum adiktologie, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN v Praze; Česká republika)

Pavel Bém (primátor hl. m. Prahy, prezident konference)